top of page

ანა ლომიტაშვილის გაკვეთილი

21 აპრილს გიმნაზიის ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი მეშვიდე კლასში ანა ლომიტაშვილის გაკვეთილს დაესწრო. გაკვეთილის თემა იყო: საკოორდინატო სიბრტყე.Hozzászólások


bottom of page