top of page

ლიზა ლომიტაშვილის საწრეო მუშაობა მათემატიკაში

ლიზა მასწავლებლის ბავშვები სიამოვნებით ესწრებიან წრის შეხვედრებს. გთავაზობთ გეომეტრიული ფიგურების შესახებ შეხვედრის ფოტომასალას.17 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page