ტესტირება ისტორიაში

მე-7 კლასში ჩატარდა ტესტირება ისტ-ის გამოყენებით. რუსუდან გოგინაშვილის მოსწავლეები უკვე თავისუფლად ფლობენ შესაბამის უნარებს.

30 views0 comments