"ჩვენი ბუნება"-ლიზა ლომიტაშვილის საწრეო მუშაობის ამსახველი ფოტომასალა27 views0 comments