ცხოვრება პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ

16 აპრილის გიმნაზიის ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი მე-10 კლასში ნაიკო ახალკაცის გაკვეთილს დაესწრო. გაკვეთილის თემა იყო: ცხოვრება პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ, მისი ზეგავლენა გარემოზე. გაკვეთილის მიზანი: თემასთან დაკავშირებული ახალი ენობრივი ერთეულების შესწავლა, მოსმენის და საუბრის უნარების გაუმჯობესება თემასთან კავშირში, მიმდინარე პანდემიურ მდგომარეობასთან და ამ მდგომარეობის გარემოზე ზემოქმედებასთან მიმართებით ახალი ცოდნის შეძენა.


თემიდან გამომდინარე ასევე განიხილეს დედამიწის დღის მნიშვნელობა და ნახეს მოკლე სიუჟეტი დედამიწის დღის შესახებ.

გაკვეთილის დასასრულს მოსწავლეებმა მიიღეს დავალებები: ისინი უნდა დაყოფილიყვნენ ჯგუფებად და ვიდეოსა და პოსტერის სახით შემოეთავაზებინათ მათ მიერ აღქმული ცხოვრება პანდემიამდე და მის შემდგომ.

აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეებმა დავალებას თავი ძალიან კარგად გაართვეს.
84 views0 comments