ვიცავთ თუ არა საკუთარ - მომხმარებელთა უფლებებს?

ქარელის გიმნაზიის მეათე კლასის მოსწავლეები რუსუდან გოგინაშვილის ხელმძღვანელობით ახორციელებენ პროექტს „უვნებელი პროდუქტი ჯანსაღი კვებისთვის“, პროექტის ფარგლებში ტარდება კვლევა ონლაინ გამოკითხვის გზით. კვლევის შედეგად მოსწავლეები გააანალიზებენ რა ინფორმაციას ფლობენ მომხმარებლები უვნებელი პროდუქტის, სურსათის ეტიკეტირებისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ.
55 views0 comments